HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tel: (08) 39711098, 39711099, 39711100
Fax: (08) 3865 3255
Email: info@ace.com.vn
pin năng lượng mặt trời
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLARWORLD
 
 
 
 
Humidity
 
 
LIVE SUPPORT
Sale Dept. (Mr.Trinh Minh Duc) 0903.931.004
Chi nhánh Hà Nội (Ms.Thuỷ) 0915.343.888
ACE Solar (Mr.Thành) 0165.270.1981
Công ty ACE được thành lập vào tháng 4 năm 1999, là sự phát triển từ Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật Điện & Tự động FFT từ năm 1993.

- Năm 1990:  Thành lập nhóm FFT với 3 người
- Năm 1991:  Công trình đầu tiên
- Năm 1994:  Gia nhập CLB Sáng tạo Trẻ Cơ khí CSC-Thành Đoàn Tp.HCM
- Năm 1997:  Công trình dịch vụ kỹ thuật tự động đầu tiên tại Thailand
- Năm 1999:  Thành lập Công ty ACE TNHH (ACE Co.,Ltd.)
                     Trở thành đại lý của PROFACE-Digital Electronics Corp. (Japan)
- Năm 2000:  Trở thành đại lý của Panasonic Motor (Japan)
                     Trở thành đại lý của Honeywell Sensing & Control (USA)
                     Gia nhập Hội Doanh Nghiệp Trẻ Tp.HCM
- Năm 2001:  Trở thành đại lý của M-System (Japan)
                     Trở thành Đại lý của Honeywell ACS/IMC/HFS (USA)
- Năm 2002:  Thành lập Công ty Liên doanh Datapak tại Hongkong
                     Ký hợp đồng đầu tiên tại nước ngoài (Thailand)
- Năm 2003:  Gia nhập Hôi Khoa Học – Công Nghệ Tự Động Tp. HCM
                     Gia nhập CLB Doanh nghiệp Tự Động Tp.HCM
                     Thành lập Chi nhánh ACE Hà Nội
- Năm 2004:  Trở thành đại lý của Hitachi IES (Japan), HAS
                     Thành lập Liên doanh ACE-TUN (KPT, SICOMA)
                     Thành lập Liên doanh Datapak Việt Nam
                     Thành lập Liên doanh Environmental
                     Trở thành đại lý của Yamatake (Japan)
                     Trở thành đại lý của Yamari (Japan)
- Năm 2005:  Thành lập Liên doanh ICOM
                     Thành lập Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Sao Mai (SME)
- Năm 2006:  Thành lập Công ty Siam Datapak (Thailand)
                     Trở thành đại lý của Huba Control (Switzerland)
                     Trở thành đại lý của Carlo Gavazzi (Italy)
- Năm 2007: Thành lập phòng Máy-Thiết bị (KPT, SICOMA)
                    Trở thành cộng tác viên của Honeywell Process Control-HPS (Vietnam)
                    Thành lập Công ty Cổ phần Vina-Datapak
                    Trở thành Nhà tích hợp hệ thống PA của Mitsubishi-Electric Asia Pacific (MEAP)
- Năm 2008:  Trở thành nhà tích hợp hệ thống của Teco Westinghouse
                    Thành lập phòng Đào tạo ACE Training
                    Trở thành đại lý của Maxon-Honeywell (USA)
- Năm 2009: Thành lập Công ty Cổ phần SMA Corp.
                    Thành lập Công ty Cổ phần ACE Training & Consulting Corp.
                    Thành lập Công ty GEEC Co.,Ltd.
                    Trở thành Đại lý của Callidus-Honeywell (USA)
                    Trở thành Đại lý của Teledyne Energy System (USA)            
                    Trở thành Đại lý của Koyo Electronics (Japan)
                    Gia nhập Hôi Công Nghệ Nhiệt Việt nam
-Năm 2010:   Khánh thành toàn nhà Văn phòng ACE Building
                     Trở thành Đại lý của TrinaSolar (China) tại Việt nam
-Năm 2011:   Đổi tên thành Công ty Cổ phần ACE (ACE Corp.)
                     Trở thành Đại lý của Honeywell Security trong thị trường Công nghiệp
                     Trở thành Đại lý của Calex Electronics (UK) tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Honeywell Analytic (USA) - Commercial product tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Servomex (UK) tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Wonder Motor (China) tại Việt nam
-Năm 2012:  Trở thành Đại lý của Raytek (USA) tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Rexa (USA) tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Rotronic (Swiss) tại Việt nam
                     Thành lập Công ty ACE Australia Development Pty.Ltd.
                     Trở thành Nhà tích hợp hệ thống của ABB drive & solar tại Việt nam
-Năm 2013:  Trở thành Đại lý của SolarWorld (Germany) tại Việt nam
                     Trở thành Đại lý của Clenergy (Australia) tại Việt nam
                     Thành lập Chi nhánh ACE Lao
                     Trở thành Đại lý của Steca (Germany) tại Việt nam
-Năm 2014:
              Trở thành Đại lý của Kyocera Solar (Japan) tại Việt nam
              Trở thành Partner của Youngkook (South Korea) tại Việt nam
              Hợp tác với Lorentz solar pump (Germany) tại Việt nam
              Hợp tác với ICONICS Scada (USA) tại VN
-Năm 2015:  
              Hợp tác với SMA solar inverter (Germany) tại Việt nam  
              Hợp tác với Solar-Log (Germany) tại Việt nam
              Hợp tác với Ingeteam solar (Spain) tại Việt nam
              Hợp tác Đại lý với Daiichi Electronics (Japan) tại Việt nam
-Năm 2016:
              Trở thành Đại lý cua REC solar (Norway) tại Việt nam
              Hợp tác với Hoppecke battery (Germany) tại Việt nam
              Hợp tác với SEC battery (UK) tại Việt nam
              Hợp tác với GPM solar Scada (Spain-Italy) tại Việt nam
-Năm 2017:  
              Hợp tác với Ciel & Terre (France) tại Việt nam

LƯỢT TRUY CẬP
4,454
Powered by ACES
Copyright © by ACE
305 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: (+84.28) 39711100 - Fax: (+84.28) 3865.3255
Email: info@ace.com.vn